نقاشی قهوه خانه ای

تاریخ ساخت:
1314
ابعاد:
Width: 142cm × Length: 266cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
500 میلیون ریال
گالری اثر:
i
درباره خالق اثر:

حسین قوللر آقاسی