نقاشی لاکی- مجلس بزم

تاریخ ساخت:
20th century
موقعیت امضا:
بالا راست
ابعاد:
Width: 63 cm × Length: 78 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
150 میلیون ریال
گالری اثر:
i i