نقاشی پرتره

تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
موقعیت امضا:
وسط سمت چپ
ابعاد:
Width: 22cm × Length: 36cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
600 میلیون ریال
گالری اثر:
i i