نقاشی پشت شیشه- جنگ چالدران

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
2014
ابعاد:
Width: 88 cm × Length: 150 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
گالری اثر:
i

150×88 سانتیمتر بدون قاب
200×160 سانتیمتر با قاب

درباره خالق اثر:

سیما عظیمی