نقاشی پشت شیشه- مظفرالدین شاه و ژرژ پنجم

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
2011
موقعیت امضا:
وسط
ابعاد:
Width: 168 cm × Length: 200 cm
تخمین قیمت:
1'200 میلیون ریال
گالری اثر:
i i i
درباره خالق اثر:

سیما عظیمی