نقاشی پشت شیشه- گل و مرغ

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
2016
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 155 cm × Length: 155 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'800 میلیون ریال
گالری اثر:
i
درباره خالق اثر:

سیما عظیمی