نقاشی پشت شیشه- شمایل

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
Contemporary
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 99cm × Length: 179cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
10 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

سیما عظیمی