نقاشی

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1383
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 60cm × Length: 60cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
28 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

منوچهر نیازی