نقاشی 5 لت

تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
Width: 10cm × Length: 16cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'500 میلیون ریال

5 لت

درباره خالق اثر:

منسوب به علی خان صبا