نقاشی

موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 90cm × Length: 100cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
40 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

آنوش یغیازاریان