نگارگری- گل و مرغ

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1389
ابعاد:
Width: 47cm × Length: 60cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
300 میلیون ریال
گالری اثر:
i
درباره خالق اثر:

بهزاد بزرگی