پرتره اروپایی- سیاه قلم

موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 84 cm × Length: 85 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
700 میلیون ریال
گالری اثر:
i