پرتره امین السلطان

تاریخ ساخت:
Pahlavi Dynasty
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 98 cm × Length: 198 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
6'500 میلیون ریال
گالری اثر:
i i i