پرده قلاب‌دوزی (رشتی‌دوزی)

تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 140cm × Length: 235-240cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
250 میلیون ریال