پرده قلاب دوزی اصفهان

تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
Width: 155cm × Length: 200cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'000 میلیون ریال