پرده قلاب دوزی- رشتی دوزی

تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 140cm × Length: 235cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'500 میلیون ریال