فرش ایلیاتی اصفهان

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
40 to 50 years ago
ابعاد:
Width: 148cm × Length: 239cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
گالری اثر:
i i
درباره خالق اثر:

کریم صیرفیان