گردنبند طلا، یاقوت و مروارید

تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
4'000 میلیون ریال