گلستان سعدی

تاریخ ساخت:
1295
ابعاد:
Width: 14cm × Length: 22cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
گالری اثر:
i
درباره خالق اثر:

یوسف ابن محمد ابن عیسی ابن محمد شیرازی