هفتمین حراج ملی- حراج آثار هنری ایرانی و اسلامی

هفتمین دوره حراج ملی با نام حراج آثار هنری ایرانی و اسلامی روز سوم تیرماه 1401 با اجرای زهرا محمودوند اولین مجری حراج و آکشنر زن ایرانی در تهران، خانه همایش برگزار شد. این حراج با فروش 42 میلیارد و 424 میلیون به کار خود پایان داد.

مجموع فروش:
42,424,000,000 میلیون ریال
مجری حراج:
زهرا محمودوند
کاتالوگ حراج:
گالری حراج:
DSCF5161-min DSCF5125-min 20220624_205410-min 20220624_205427-min DSCF5179-min DSCF5442-min
پرده قلاب دوزی- رشتی دوزی
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 140cm × Length: 235cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'500 میلیون ریال
خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر 1399
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 100cm × Length: 136cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
600 میلیون ریال
خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 64cm × Length: 80cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
900 میلیون ریال
خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر
ابعاد:
Width: 35cm × Length: 105cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'600 میلیون ریال
خوشنویسی
تاریخ ساخت:
معاصر 1397
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 50cm × Length: 70cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'800 میلیون ریال
قطعه خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
صفویه
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 19cm × Length: 29cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
4'000 میلیون ریال
قطعه خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
قاجار
موقعیت امضا:
امضا وسط
ابعاد:
Width: 19cm × Length: 30 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'500 میلیون ریال
قرآن
تاریخ ساخت:
قاجار 1290 ه.ق
ابعاد:
Width: 23cm × Length: 36cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
16'000 میلیون ریال
قرآن
تاریخ ساخت:
تیموری
ابعاد:
Width: 10.5cm × Length: 16.5cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
4'000 میلیون ریال
جعبه لاکی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
قاجار- 1278
موقعیت امضا:
جلو جعبه پایین وسط
ابعاد:
Width: 25cm × Height: 38cm × Length: 37cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
3'800 میلیون ریال
قلمدان لاکی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 3cm × Height: 4cm × Length: 23cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
قلمدان لاکی
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 3cm × Height: 4cm × Length: 23cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'500 میلیون ریال
شمایل
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 170cm × Length: 116cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
28'000 میلیون ریال
شمایل
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 22cm × Length: 36cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
60 میلیون ریال
نقاشی لاکی
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 27cm × Length: 40cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
150 میلیون ریال
مینیاتور
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر 1340
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 39cm × Length: 56cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
80 میلیون ریال
سوخت چرم
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 78cm × Length: 104cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
35'000 میلیون ریال
نگارگری مینیاتور
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
قاجار
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 67cm × Length: 97cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
40'000 میلیون ریال
پرده قلاب‌دوزی (رشتی‌دوزی)
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 140cm × Length: 235-240cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
250 میلیون ریال