جواهرات

انگشتر غبار نویسی روی سنگ عقیق
تاریخ ساخت:
Safavi Dynasty
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
گل سینه جواهر
تاریخ ساخت:
50 Years old
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'200 میلیون ریال
سرویس جواهر
تاریخ ساخت:
100 years old
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
6'000 میلیون ریال
دستبند الماس ایرانی
تاریخ ساخت:
80 years old
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'150 میلیون ریال
گردنبند طلا، یاقوت و مروارید
تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
4'000 میلیون ریال
انگشتر حکاکی شده
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1616
موقعیت امضا:
درون رکاب
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'550 میلیون ریال
انگشتر الماس فلامک
جنس:
Diamond
ابعاد:
Width: 14 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'800 میلیون ریال