ابن بواب

برگ قرآن کوفی ایرانی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
12th century
ابعاد:
Width: 16cm × Length: 20cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
100 میلیون ریال