جعفر فتاحی

مینیاتور- زندگی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
2018
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 48 cm × Length: 68 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
75 میلیون ریال