جلیل جوکار

مینیاتور- سحرگاه نوزدهم
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
2011
ابعاد:
Width: 44cm × Length: 58cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
500 میلیون ریال