حسن زرین قلم

نقاشی خط
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
دوره قاجار
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 37cm × Length: 43cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
450 میلیون ریال
خوشنویسی- لا حول و لا قوت الا بالله
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1882
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 32 cm × Length: 40 cm
تخمین قیمت:
400 میلیون ریال