حسین بهزاد

مینیاتور- دخت افراسیاب
خالق اثر:
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 16cm × Length: 22cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'000 میلیون ریال
مینیاتور- شیخ
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1337
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 40cm × Length: 55cm
تخمین قیمت:
550 میلیون ریال
مینیاتور
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر 1340
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 39cm × Length: 56cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
80 میلیون ریال