حسین ختایی

حسین ختایی یکی از نقاشان مهم معاصر و فرزند حیدرعلی بود که در سال ۱286 خورشیدی در خانواده‌ای مذهبی و روحانی در اصفهان به دنیا آمد. وی از 15 سالگی به مدت 40 سال شاگرد هنرمند سرشناس «میرزا آقا امامی» شد و در کارگاه میرزا آقا هنرهای نقاشی، تذهیب و سوخت را فرا گرفت. پس از مرگ استادش، او کارگاه خود را در خانه کوچک خود راه‌اندازی کرد و توانست سهم زیادی در تثبیت هنرهای سوخت و معرق چرم، مینیاتور، برجسته‌کاری و منبت کاری داشته باشد. وی در سال 1395ق درگذشت و اکنون در تکیه فاضله سراب به خاک سپرده شده است.

مینیاتور سوخته چرم- چوگان
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
دوره پهلوی
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 70cm × Length: 100cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
8'000 میلیون ریال
سوخت چرم
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 78cm × Length: 104cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
35'000 میلیون ریال
سوخت چرم
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1340
ابعاد:
Width: 78cm × Length: 104cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
5'000 میلیون ریال
مینیاتور-سوخت چرم
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
Contemporary
موقعیت امضا:
وسط چپ- پایین راست
ابعاد:
Width: 78cm × Length: 104cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
35 میلیون ریال