حیدر علی

جعبه لاکی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
قاجار- 1278
موقعیت امضا:
جلو جعبه پایین وسط
ابعاد:
Width: 25cm × Height: 38cm × Length: 37cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
3'800 میلیون ریال