صادق ادهم

مجسمه
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1398
موقعیت امضا:
سمت راست مجسمه
ابعاد:
× Height: 32 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
10 میلیون ریال
اثر حجمی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1397
موقعیت امضا:
روی محیط جانبی
ابعاد:
Width: 33cm × Height: 70cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
33 میلیون ریال