صنیع همایونی

نقاشی لاکی- شمایل حسنین(ع)
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
20th century
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 30 cm × Length: 40cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
4'500 میلیون ریال