علیرضا عباسی

علیرضا عباسی را تاریخ خط و خوشنویسی به عصر صفوی و حکومت شاه عباس اول به عنوان استادی در خط “نسخ” و “ثلث” یاد می‌کند، با سهم و اجری ماندگار در اعتبار بخشیدن به خط‌های یادشده. وی از شاگردان محمدحسین تبریزی و علاءالدین تبریزی بوده است. در جوانی از زادگاهش تبریز، به قزوین نقل مکان کرد و در دربار شاه عباس اول پذیرفته شد در نتیجه لقب عباسی به او داده شد. در تحسین نقش سرنوشت‌ساز علیرضا عباسی در اعتلای هنر خوشنویسی و کتیبه‌نگاری همین بس که اشارتی داشته باشیم به کتیبه‌های جاودانه خط علیرضا عباسی در شبستان “مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان” که در گذر قرن‌ها بسیار مورد توجه خوشنویسان و هنردوستان بوده است.

قطعه خوشنویسی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
صفویه
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 19cm × Length: 29cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
4'000 میلیون ریال