علی اکبر مزین الدوله

پرتره قاجاری
موقعیت امضا:
وسط راست
ابعاد:
Width: 32 cm × Length: 48 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
550 میلیون ریال