علی خوشنویسزاده اصفهانی

مینیاتور سوخت چرم
موقعیت امضا:
پایین
ابعاد:
Width: 130cm × Length: 205cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال