منسوب به آقا ابراهیم نقاش

شمایل
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 22cm × Length: 36cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
60 میلیون ریال
جعبه لاکی
تاریخ ساخت:
سده 13 ه.ق
ابعاد:
Width: 34cm × Height: 19cm × Length: 22cm
دسته بندی: