منسوب به اسماعیل جلایر

حلیه سیاه قلم
تاریخ ساخت:
قرن سیزدهم ه.ق
ابعاد:
Width: 50cm × Length: 60cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال