منسوب به زین العابدین محلاتی

قرآن
تاریخ ساخت:
1239 ه.ق
ابعاد:
Width: 15cm × Length: 25cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
200 میلیون ریال