منسوب به شاه قطب تبریزی

صفحه ای از قرآن
تاریخ ساخت:
قرن هشتم ه.ق
ابعاد:
Width: 21cm × Length: 26cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
45 میلیون ریال