منسوب به لطف الله حمزوی شیرازی

نقاشی لاکی-  جنگ محمره
تاریخ ساخت:
19th century
موقعیت امضا:
وسط چپ
ابعاد:
Width: 40 cm × Length: 70 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'000 میلیون ریال