منسوب به میرزا بابا

نقاشی لاکی
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 27cm × Length: 40cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
150 میلیون ریال
جلد لاکی با بوم الوان
تاریخ ساخت:
قرن سیزدهم ه.ق
ابعاد:
Width: 27cm × Length: 40cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
80 میلیون ریال