کامبیز عبدل زاده

نقاشی خط
تاریخ ساخت:
معاصر
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 80cm × Length: 120cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
25 میلیون ریال