کرمعلی شیرازی

جلی نویسی نستعلیق
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1999
ابعاد:
Width: 70cm × Length: 100cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
120 میلیون ریال