یحیی خان غفاری (ابوالحسن ثالث)

نقاشی رنگ و روغن- پرتره
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 112cm × Length: 153cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
15 میلیون ریال